top of page
  • amorapsychotherapi

Wat gebeurt er als je doodgaat?

Hans Stolp beschrijft in zijn boek met bovenstaande titel helder de stadia waar de mens na zijn dood doorheen gaat..

Als je ophoudt de dood als een taboe te beschouwen en je gaat verdiepen in wat hierover in totaal verschillende bronnen door de eeuwen heen is beschreven, krijg je ook meer besef van de band die ons nu met dierbare overledenen verbindt.

De dood is een transformatieproces, waarin ons bewustzijn blijft bestaan, en onze verbondenheid met onze geliefden ook!


Recente blogposts

Alles weergeven

Rudolf Steiner heeft zijn boek als subtitel meegegeven: Voorwaarden voor innerlijke scholing..Als eerste noemt hij Devotie, ofwel verering, Het treft mij altijd dat eigenlijk iedereen die een pasgebor

Wandelen in de natuur brengt ons tot rust, als je je eraan overgeeft. Als je elke stap die je zet bewust zet, de grond onder je voeten voelt, en als je werkelijk tot je door laat dringen wat je allem

Ten tijde van de coronacrises werd ik mij ervan bewust hoeveel mensen zich verlieten op de maatregelen van de overheid. Ze vertrouwden dus op de autoriteit. Ik deed dat niet, en vertrouwde op mijn eig

bottom of page