top of page

Partners krijgen meer duidelijkheid over hun gevoelens en behoeften naar elkaar.

Relatietherapie

Relatietherapie kan helpen als je vastloopt in je relatie. Of als je elkaar niet (meer) of op bepaalde vlakken onvoldoende kunt bereiken.

Partners krijgen meer duidelijkheid over hun gevoelens en behoeften naar elkaar. En kunnen leren daarover beter te communiceren.

Vaak verschillen partners van mening over zaken als  opvoeding van de kinderen, geld,  of taakverdeling in het huishouden. In de therapie kunnen hierover concrete afspraken worden gemaakt, wat vaak leidt tot meer ontspanning.

In andere gevallen kan relatietherapie duidelijk maken hoe levensvatbaar de relatie nog is.

Essentieel voor vertrouwen in de therapie is dat beide partners zich voldoende gehoord voelen. 

Kan helpen bij:

     

  • Een vastgelopen relatie

  • Conflicten binnen de relatie

  • Onvoldoende wezenlijk contact met elkaar

  • Wens meer duidelijkheid te krijgen over gevoelens en behoeften naar elkaar

bottom of page