top of page
  • amorapsychotherapi

Gevoel van leegte

Je kunt kampen met een gevoel van leegte. Daaraan kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.


Verdringing van gevoelens stammend uit de jeugd is daar een van. Als je die in diepte-emotionele therapie gaat voelen geeft dat wel altijd verdriet of boosheid, maar je krijgt er wel meerJe Zelf voor terug, je wordt heel. Het grote wonder is dat je ook meer liefde gaat voelen.


Een andere oorzaak ligt op existentieel vlak. Doe je in het leven wat je blij maakt in diepste zin? Wat in de ene fase van je leven voor de hand lag om te doen kan zomaar verdwijnen in een volgende.. Uiterlijke omstandigheden kunnen daartoe dwingen, bij voorbeeld de noodzaak een opleiding voor ander werk te gaan doen.

Geeft wat je doet bevrediging? Of werk je op de automatische piloot, zielloos als het ware.

12 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Hans Stolp beschrijft in zijn boek met bovenstaande titel helder de stadia waar de mens na zijn dood doorheen gaat.. Als je ophoudt de dood als een taboe te beschouwen en je gaat verdiepen in wat hier

Psychosynthese zegt het zo pakkend: Ïk heb een lichaam, maar ik ben mijn lichaam niet". "Ik heb gedachten, maar ik ben mijn gedachten niet". "Ik heb gevoelens, maar ik ben mijn gevoelens niet". "Ik he

Rudolf Steiner heeft zijn boek als subtitel meegegeven: Voorwaarden voor innerlijke scholing..Als eerste noemt hij Devotie, ofwel verering, Het treft mij altijd dat eigenlijk iedereen die een pasgebor

bottom of page